เทรดฟอเรกซ์

ความรู้ทางเทคนิคอลอย่างเดียว เพียงพอหรือไม่ในการเทรดฟอเรกซ์

หากกล่าวถึงความรู้ทางเทคนิคอล โดยเฉพาะในการ เทรดฟอเรกซ์ เชื่อว่านักเทรดส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักเทรดมือใหม่คงเห็นว่าความรู้เรื่องทางเทคนิคอลสำคัญมากสุด โดยจะเน้นหนักศึกษาความรู้ด้านนี้เฉพาะเพียงอย่างเดียวเป็นหลัก เพราะเชื่อว่าการมีความรู้ทางเทคนิคอลย่อมเพียงพอต่อการอยู่รอดในตลาดแล้ว และสามารถหาจุดทำกำไร รวมทั้งจุดตัดขาดทุนได้เสมอ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วความรู้ทางเทคนิคอลถือเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการ เทรดฟอเรกซ์  ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น

          ตามที่กล่าวข้างต้นความรู้ทางเทคนิคอลในการเทรดฟอเรกซ์ แม้ถือเป็นความรู้หนึ่งที่สำคัญในลำดับต้น ๆ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว ความรู้ทางพื้นฐาน (Value Investors) ย่อมถือเป็นความรู้หนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แม้ในตลาดฟอเรกซ์ก็ตาม เพราะหากนักเทรดมีความเข้าใจในพื้นฐานสินค้าหรือค่าเงินสกุลนั้น ๆ แล้ว ย่อมทำให้นักเทรดสามารถเข้าสภาวะตลาดในสินค้านั้นได้ดีขึ้น เพราะในความเป็นจริงแล้วการเคลื่อนที่ของกราฟราคาส่วนใหญ่นั้นมาจากปัจจัยพื้นฐานหลาย ๆ อย่าง เช่น การประกาศเพิ่มหรือลดค่าเงิน การกำหนดอัตราภาษีการนำเข้าส่งออกสินค้า การประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เหล่านี้หากเราลองสังเกตดูจะพบว่า เมื่อมีข่าวเหล่านี้ถูกประกาศออกมา กราฟราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะสำคัญเสมอ ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างรูปแบบกราฟราคาต่าง ๆ ในทางเทคนิคอล นี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนักเทรดควรมีความรู้รอบด้านที่เกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมด โดยเฉพาะความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้วย ซึ่งย่อมสามารถช่วยวิเคราะห์ข่าวสารต่าง ๆ ความน่าจะเป็นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้แม้ความรู้ทางเทคนิคอลจะเป็นความรู้สำคัญในการเทรดฟอเรกซ์ แต่ก็มิใช่องค์ประกอบทั้งหมดในการเทรดฟอเรกซ์ นักเทรดหลายคนเป็นผู้มีความรู้ทางเทคนิคอลเป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถอยู่ในตลาดแห่งนี้ได้ยาวนาน เป็นเพราะยังขาดความรู้และวิธีคิดบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจในสภาวะตลาด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ตลาดฟอเรกซ์นั้นมีความผันผวนของกราฟราคาสูงมาก การเคลื่อนที่ของกราฟราคาอาจสวิงขึ้นลงเป็นวงกว้าง เหล่านี้ย่อมทำให้นักเทรดแต่ละคนเกิดความกลัวหรือความโลภแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับมุมมอง และพื้นฐานความรู้ทางเทคนิคอลของแต่ละคน กรณีดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าในการ เทรดฟอเรกซ์ แม้แต่ละคนจะมีความรู้ทางเทคนิคอลที่แทบไม่ต่างกัน แต่สิ่งที่ทำให้แต่ละคนมองเห็นกราฟราคาต่างกันออกไปคือ ความกลัวและความโลภเป็นหลัก ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาการลงทุนซึ่งแยกเป็นความรู้อีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะเช่นเดียวกัน

            จากข้างต้นเราย่อมเห็นได้ว่าปัจจัยต่อการตัดสินของผู้เทรดมิได้ประกอบด้วยความรู้ทางเทคนิคอลเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ส่งผลต่อการตัดสินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน โดยอาจมาจากประสบการณ์แต่ละคน ความกล้าได้กล้าเสีย รวมถึงทุนทรัพย์ของแต่ละคนย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจ แม้ว่าแต่ละคนจะเรียนความรู้เทคนิคอลแบบเดียวกันพร้อมกัน แต่ในเรื่องการตัดสินก็ย่อมแตกต่างกันออกไป ดังนั้นความรู้หนึ่งที่จะเข้ามาจัดการปัญหาเหล่านี้ได้แก่ ความรู้เรื่องในการจัดการวิธีคิด (Mindset) เพราะตลาดฟอเรกซ์เปรียบเสมือนแหล่งรวมแห่งความหวัง ความโลภ กล่าวคือ เมื่อนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรเข้าเทรด ย่อมต้องคาดหวังทุนและกำไรเพิ่มขึ้น และอยากได้เพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอารมณ์ หรือความต้องการเท่านั้น หากปราศจากวิธีจัดการที่ดีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเทรดหน้าใหม่ที่พึ่งศึกษาความรู้ทางเทคนิคคอล อาจมีความมั่นใจในความสามารถตนเองมากเกินจนเรียกได้ว่าเป็นอคติ (Over self confidence) คือ คิดว่ากราฟราคาต้องเป็นไปอย่างที่ตนเองคำนวณไว้เสมอ จนไม่เผื่อพื้นที่ความผิดพลาด บวกอีกทั้งความโลภ จนเกิดการเทรดแบบ over lot หรือ over trade ซึ่งสุดท้ายย่อมนำมาสู่การล้างพอร์ตในที่สุด และนำมาสู่ความกลัว (fear) ในการเข้าเทรดครั้งต่อไป เนื่องจากคิดว่ากราฟราคาอาจไม่เป็นไปตามคาดไว้ ทั้งที่ความจริงแล้วการเคลื่อนที่กราฟราคาในครั้งนี้เป็นไปตามที่ตนคิดทุกประการ ส่งผลให้เสียโอกาสในการเข้าทำกำไรในที่สุด

            การมีความรู้เฉพาะทางเทคนิคอลเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่เพียงพอและเป็นเรื่องยากที่จะสามารถออยู่รอดในตลาดฟอกเรกซ์ เนื่องจากในการ เทรดฟอเรกซ์ จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานอื่น ๆ หลายด้านประกอบการพิจารณาเพื่อเข้าเทรดด้วย มิใช่ว่าเมื่อพบจุดเข้าออเดอร์ในทางเทคนิคแล้ว จะสามารถเข้าเทรดได้ทันที แต่ควรพิจารณาความคุ้มค่าในความเสี่ยงการเข้าเทรด การสำรวจปัจจัยต่าง ๆ ว่าสอดคล้องกับกราฟราคาทางเทคนิคหรือไม่ เพราะในบางครั้ง แม้กราฟราคาทางเทคนิคจะแสดงราคาเป็นปัจจุบัน มีแนวโน้มก่อให้เกิดเทรนด์อย่างชัดเจน แต่หากนักเทรดทราบว่าช่วงเวลานั้นกำลังมีการประกาศข่าวสำคัญ ซึ่งกระทบโดยตรงในสกุลค่าเงินที่จะเทรดนั้น ก็ย่อมเป็นการไม่สมควรที่จะเสี่ยงเข้าเทรดโดยไม่จำเป็น เนื่องจากย่อมมีความเสี่ยงสูงที่กราฟราคาอาจถูกทำลายรูปแบบได้เสมอเป็นต้น  ซึ่งเรื่องนี้ต้องพึงระลึกเตือนเสมอว่า ความรู้ทางเทคนิคอล เป็นเพียงการคาดการณ์กราฟราคาในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลจากกราฟราคาในอดีตและปัจจุบัน แต่ไม่ใช่สิ่งบอกอนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นเสมอไป กลับกันข้อมูลหรือข่าวสารและการประกาศข่าวเศรษฐกิจสำคัญต่างหากที่ถือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันแล้ว และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กราฟราคาเคลื่อนที่อย่างแท้จริง  ท้ายสุดในเรื่องการควบคุมสภาวะจิตใจของผู้เทรด(Mindset) ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน  หากนักเทรดมีวินัยในการเทรด ทำตามระบบที่ตนคิดไว้ โดยไม่อคติหรือมั่นใจในตนเองจนเกินไป ตลอดจนไม่โลภจนเกินพอดี รวมทั้งเผื่อพื้นที่ความผิดพลาดไว้เสมอ เพราะการ cut loss ย่อมเป็นสิ่งเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนการ take profit ก็ย่อมเชื่อได้ว่านักเทรดผู้นั้นสามารถอยู่ในตลาดฟอเรกซ์ได้เป็นระยะยาวนาน

Related posts

เทรดฟอเรกซ์ เลี้ยงชีพ (Full Time Trader) ทำได้จริงหรือไม่

admin

ความสำคัญของ Forex หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

admin

จิตวิทยาลงทุนในการเทรดฟอเรกซ์

admin

Leave a Comment