เทคนิคการ เทรดฟอเรกซ์

ลงทุนแบบ VI (Value investor) หรือ Technical analysis อย่างไรดีสุดในการ เทรดฟอเรกซ์ (Forex)

เมื่อเข้าสู่การเป็นนัก เทรดฟอเรกซ์ เชื่อว่าหลายคนที่เริ่มการเทรดครั้งแรกในตลาดฟอเรกซ์นี้ คงเริ่มมาจากสายวิเคราะห์ทางเทคนิคอล และเมื่อศึกษามากขึ้นก็จะได้ยินอีกคำหนึ่งที่คู่กับสายวิเคราะห์ทางเทคนิคอล คือการลงทุนแบบเชิงคุณค่า (Value Investor) โดยคำนี้หากเป็นผู้อยู่ในตลาดหุ้นมาก่อน ย่อมน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี เพราะการลงทุนแบบนี้ มีผู้ประสบความสำเร็จหลายท่าน และเขียนหนังสือออกมาวางจำหน่าย

หากลองมองหาหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนในร้านหนังสือทั่วไป จะพบว่าหนังสือใหญ่จะกล่าวถึงการลงทุนประเภทเชิงคุณค่าเป็นหลัก พร้อมยกตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ ส่วนหนังสือความรู้เกี่ยวกับการลงทุนทางเทคนิคอลกลับแทบไม่มีเขียนเท่าใดหนัก อาจถึงต้องสั่งซื้อโดยเฉพาะ และส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกลับปรากฏว่าความรู้เชิงเทคนิคอลนั้น ค่อนข้างมีเขียนมากมายในอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งหาอ่านได้ฟรีทั่วไป จึงน่าจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งว่านัก เทรดฟอเรกซ์ มักเรียนทางเทคนิคอลก่อนที่จะรู้จักการลงทุนเชิงคุณค่า

มาถึงคำถามที่ว่า การลงทุนแบบไหนดีที่สุดในตลาดฟอเรกซ์ เบื้องต้นคงต้องอธิบายก่อนว่าตลาดฟอเรกซ์นั้น ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นเพียงการเก็งกำไร เพราะตลาดฟอเรกซ์เป็นเพียงเรื่องการเก็งกำไรสกุลค่าเงินต่าง ๆ ตลอดจนสินค้าบางประเภทที่มีการผูกไว้กับอัตราค่าเงิน เช่น ทองคำ โลหะ น้ำมัน เป็นต้น มิได้การลงทุนในบริษัทเหมือนในตลาดหุ้นที่เป็นการเข้าซื้อหุ้น กล่าวคือ ได้สิทธิ์ความเป็นหุ้นส่วนในบริษัทนั้น ๆ จากนั้นจึงอาจขายทำกำไรเมื่อหุ้นมีราคาสูงขึ้น หรืออาจรอรับแต่เงินปันผลรายปีก็ได้ ส่วนตลาดฟอเรกซ์ไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่อย่างใด การถือเงินสกุลนั้น ๆ นานเพียงใด ก็ไม่ได้ปันผล

เมื่อตลาดฟอเรกซ์ไม่มีการลงทุน ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องการอ่านปัจจัยพื้นฐาน งบทางการเงินของบริษัทนั้น ๆ เหมือนในตลาดหุ้น แม้จริงอยู่ที่อาจพิจารณาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสกุลเงินนั้น ตลอดจนนโยบายและข่าวสารสำคัญ แต่ก็ไม่สามารถลงลึกรายละเอียดได้เท่าการอ่านงบบริษัทที่ซื้อขายในหุ้น อีกทั้งการขึ้นลงของค่าเงินตลาดฟอเรกซ์มิได้ขึ้นอยู่เศรษฐกิจนโยบายประเทศสกุลเงินนั้นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงค่าเงินที่นำมาผูกเพื่อเพื่อเก็งกำไรด้วย เช่น การเทรดค่าเงิน EUR/USD แสดงว่าต้องมีประเทศเกี่ยวพันอย่างน้อย 2 ประเทศ ซึ่งคือกลุ่มประเทศยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งตลาดฟอเรกซ์มีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นการอาศัยเฉพาะความรู้การลงทุนแบบเชิงคุณค่าเพียงอย่างเดียวในการ เทรดฟอเรกซ์ จึงเป็นเรื่องยากมาก ในทางกลับกันหากมีความรู้ทางเทคนิคอลเพียงอย่างเดียวในตลาดฟอเรกซ์ ก็ยังคงทำกำไรในตลาดฟอเรกซ์ได้ แม้จะไม่ดีเท่าเมื่อมีความรู้ทั้งสองด้านควบคู่กัน

สรุปได้ว่าสำหรับในตลาดฟอเรกซ์ ความรู้ทางเทคนิคอล ถือเป็นสิ่งสำคัญสุด แต่ทั้งนี้เพื่อให้การใช้เทคนิคอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การมีความรู้การลงทุนแบบเชิงคุณค่าร่วมด้วย ย่อมทำให้เราเข้าใจสภาวะตลาดในความเป็นจริงนอกกราฟมากขึ้น รวมถึงคาดการณ์กราฟราคาได้ หากมีเหตุการณ์ของโลกเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสงคราม เรื่องกำแพงภาษี เรื่องอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเทศ ปัจจัยเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในลักษณะการลงทุนเชิงคุณค่า ที่นัก เทรดฟอเรกซ์ ไม่ควรมองข้าม

Related posts

ทำนาย Forex เพื่อผลลัพธ์ที่ทรงพลัง

admin

แชร์เทคนิคการทำงานประจำควบคู่การ เทรดฟอเรกซ์

admin

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

admin

Leave a Comment