เทคนิคการ เทรดฟอเรกซ์

เทคนิคการ scalping ในการเทรดฟอเรกซ์

ในการ เทรดฟอเรกซ์ เชื่อว่านักเทรดแต่ละคนที่เข้ามาเทรดในตลาดฟอเรกซ์ คงทราบดีเบื้องต้นแล้วว่าการ เทรดฟอเรกซ์ เป็นการเก็งกำไร ไม่ใช่การลงทุน ดังนั้นย่อมไม่มีความจำเป็นที่นักเทรดจะถือ       ออเดอร์ที่เข้าไว้นั้นเป็นเวลานาน เว้นแต่เป็นการเข้าเทรดในกราฟเวลา (Time Frame) ขนาดใหญ่ เช่น 1 weekly 1 monthly เป็นต้น ซึ่งคงมีไม่มากนัก เนื่องจากการถือ ออเดอร์ไว้นาน ย่อมหมายถึงการถือความเสี่ยงไว้นานขึ้นเช่นเดียวกัน แม้ว่ากราฟเวลาระดับใหญ่เหล่านี้จะทำให้การมองภาพรวมของกราฟราคาชัดเจนก็ตามว่าราคาเป็นฝั่งขาขึ้นหรือขาลง แต่ก็มิได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องถือ ออเดอร์นั้นไว้นาน เพราะมีแต่จะเสียโอกาสในการเข้าทำกำไร และเสี่ยงที่จะขาดทุน เมื่อกราฟราคาเกิดการปรับตัวเนื่องจากความผันผวนของตลาด ซึ่งในตลาดฟอเรกซ์จะมีความผันผวนสูงมาก

            เมื่อตลาดฟอเรกซ์มีความผันผวนของราคาสูง จึงย่อมมีความยากในการเข้าเทรดและความเสี่ยงสูงมากที่จะขาดทุน อย่างไรก็ตามในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ เพราะเมื่อการเคลื่อนตัวของกราฟราคามีความผันผวนสูง หากมีความเข้าใจในกราฟราคาอย่างแท้จริงย่อมมีโอกาสทำกำไรในการ เทรดฟอเรกซ์ ได้สูงเช่นเดียวกัน ซึ่งหนึ่งในเทคนิคอลที่นำมาใช้ในการ เทรดฟอเรกซ์ โดยเฉพาะคือ เทคนิคการ scalping หากอธิบายโดยง่ายคือเทคนิคเข้าเร็วออกเร็ว โดยอาศัยความรู้ทางเทคนิคอลเป็นหลักเพียงอย่างเดียว

            การเทรดแบบ scalping หากแปลตรงตัวคือ การซื้อขายโดยหวังกำไร ส่วนในเรื่องการเทรดความหมายจะลึกลงไปกว่านั้นคือ การซื้อขายเก็งกำไรในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยเทคนิคสำคัญในการเทรดแบบ scalping ต้องมีความเข้าใจเรื่องวงรอบการแกว่งตัวของราคากล่าวคือ ในการเคลื่อนที่ของกราฟราคานั้นไม่ว่าจะเคลื่อนที่ทางใดก็ตามไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลง กราฟราคาจะต้องมีการสวิงตัวหรือย่อตัวเกิดขึ้นเสมอ ไม่มีกราฟราคาใดที่จะขึ้นหรือลงตลอดโดยไม่มีการพักหรือการสวิงตัวของราคา โดยเฉพาะในตลาด side way หรือตลาดที่ไม่มีเทรนด์ราคาอย่างแท้จริง กราฟราคาจะสวิงตัวอยู่ในกรอบราคาแคบ ๆ โดยไม่ทะลุแนวรับหรือแนวต้านใดอย่างชัดเจน จึงไม่ก่อให้เกิดเทรนด์ ในจุดนี้หากนำเครื่องมือทางเทคนิคอล Bollinger Band มาประกอบใช้ จะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่ากราฟราคาเมื่อทะยานขึ้นไปชนแนวต้านก็จะเด้งกลับตัวลงทันที กลับกันเมื่อกราฟราคาลงไปถึงแนวรับก็จะเด้งกลับตัวขึ้นทันที อย่างไรก็ตามในช่วงกราฟราคา side way แบบนี้ ปกตินักเทรดส่วนใหญ่จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าออเดอร์ เพราะไม่สามารถคำนวณเป้าหมายราคาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากกราฟราคาไม่ก่อให้เกิดเทรนด์ แต่ในกรณีการเทรดแบบ scalping การเข้าเทรดช่วงนี้เป็นช่วงปลอดภัยที่สุดเนื่องจาก ราคาจะไม่ทะยานไปไกลมากหากผิดทาง เพราะกราฟราคาจะวิ่งภายในกรอบ ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ากราฟราคาจะเคลื่อนที่ภายในกรอบแนวรับแนวต้าน โดยไม่ทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านนั้นไป ในการเทรดเราจึงสามารถเข้าเปิดออเดอร์ Buy บริเวณแนวรับ หรือ Sell บริเวณแนวต้านั้นได้ โดยตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่จุดแนวรับหรือแนวต้านในกรอบราคา พร้อมตั้ง stop loss เหนือหรือใต้แนวรับแนวต้านที่เข้าเปิดออเดอร์ไว้

            ตัวอย่างช่วงเวลาการเทรดแบบ scalping

            เหตุผล กราฟ side way กราฟราคาเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบสีน้ำเงินเป็นหลัก Bollinger Band ลักษณะแนวนอน ยืนยันการเคลื่อนที่แบบ side way อย่างชัดเจน

ส่วนเครื่องมือทางเทคนิคคอลอื่นนอกจาก Bollinger Band ซึ่งอาจนำมาประกอบใช้เช่น CCI (Commodity Channel Index) หรือ Stochastic เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้จะทำให้เห็นการสวิงวงรอบขึ้นลงของราคาอย่างชัดเจน เครื่องมือเหล่านี้มีความไวต่อกราฟมากสุด เนื่องจากมิได้นำค่าเฉลี่ยย้อนหลังจำนวนมากมาคำนวณ ทำให้กราฟแสดงราคาของเครื่องมือสะท้อนราคาปัจจุบันได้ใกล้เคียงสุด ส่วนในเรื่องกราฟเวลา (Time Frame) ในการเทรดแบบ scalping ที่เหมาะสมได้แก่ กราฟเวลาแบบ 1 นาที และแบบ 5 นาที คือกราฟเวลาช่วงสั้น ๆ เนื่องจากการเทรดแบบ scalping เป็นการเก็งกำไรในช่วงเวลาสั้น ๆ จากการสวิงราคาของราคาในช่วงที่ยังไม่มีเทรนด์อย่างแท้จริง หากเทรดในกราฟเวลาขนาดใหญ่จะไม่เห็นการสวิงขึ้นลงของราคามากนัก รวมถึงหากผิดพลาดย่อมมีโอกาสขาดทุนสูง

            การ เทรดฟอเรกซ์ แบบ scalping ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อเข้าทำกำไรในช่วงเวลาที่กราฟราคาไม่มี      เทรนด์อย่างชัดเจน ทำให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากตลาดได้ในทุกสภาวะ ไม่ว่าในช่วงตลาดมีเทรนด์อย่างชัดเจน ช่วงนี้นักเทรดทุกคนย่อมเข้าเทรดเป็นปกติ และช่วงกราฟ side way แม้เป็นช่วงเวลาที่ไม่สมควรเข้า    เทรดมากนัก แต่หากนำวิธีเทรดแบบ scalping มาใช้ ย่อมยังคงสามารถทำกำไรในตลาดสภาวะช่วงนี้ได้ อย่างไรก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่าการเทรดแบบ scalping นั้นมีความเสี่ยงขาดทุนสูงมาก เพราะกราฟราคา side way อาจทะลุแนวรับแนวต้านช่วงเวลาสั้น ๆ จนถึงจุดที่ตั้ง stop loss ไว้ และขณะเดียวกันการเทรดแบบ scalping นักเทรดมักจะต้องเข้า ออเดอร์บ่อย ๆ ทำให้เสียค่าธรรมเนียมการเทรดมากกว่าช่วงเวลาปกติที่กราฟราคาเคลื่อนที่เป็นเทรนด์อย่างชัดเจน ไม่จำต้องเข้าเปิด ออเดอร์บ่อย อีกทั้งไม่จำต้องนั่งเฝ้ากราฟในการเทรดแบบตลอดเวลา

            จากที่กล่าวการเทรดแบบ scalping ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการ เทรดฟอเรกซ์ โดยเหมาะสำหรับในช่วงกราฟราคาเคลื่อนที่แบบ side way อย่างไรก็ตามการเทรดลักษณะนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเทรดต้องมีความรู้ทางเทคนิคอลดีพอสมควร เข้าใจสภาวะตลาดขณะนั้นเป็นอย่างดีว่ากราฟราคา side way อย่างแท้จริง รวมถึงมีวินัยในการเทรดอย่างมากไม่โลภเกินควรมิฉะนั้นอาจนำมาซึ่งการขาดทุนได้ เพราะกราฟราคาช่วง side way นั้นยากที่จะกำหนดทิศทางอย่างแท้จริง

Related posts

รูปแบบกราฟทางเทคนิคที่สำคัญในการ เทรดฟอเรกซ์ (Forex)

admin

วิธีการจัดการความเสี่ยงขณะซื้อขายฟอเร็กซ์

admin

แชร์เทคนิคการทำงานประจำควบคู่การ เทรดฟอเรกซ์

admin

Leave a Comment