เทคนิคการ เทรดฟอเรกซ์

แชร์เทคนิคการทำงานประจำควบคู่การ เทรดฟอเรกซ์

เมื่อกล่าวถึงการ เทรดฟอเรกซ์ เชื่อว่านักเทรดหลายคนคงเคยกังวลว่า “การเทรดฟอเรกซ์สามารถทำงานควบคู่กับงานประจำได้หรือไม่” ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในคำถามต้น ๆ ของวงการเทรดฟอเรกซ์หรือแม้แต่การเทรดหุ้นก็ตาม หรืออาจเป็นคำถามว่า “จำเป็นหรือไม่ หากจะเทรดฟอเรกซ์ให้ประสบความสำเร็จ ต้องออกจากงานประจำ เพื่อให้เวลาแก่การเทรดเต็มที่” ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าการ เทรดฟอเรกซ์ สามารถสร้างรายได้มหาศาลในเวลารวดเร็ว น่าจะคุ้มค่าหากออกจากงานประจำมาเพื่อเทรดโดยเฉพาะ คำตอบของคำถามเหล่านี้คงไม่มีใครตอบดีเท่านักเทรดคนนั้นเองว่าคุ้มค่าหรือไม่ เพราะแค่คำว่างานประจำของแต่ละคนอาจตีความหมายแตกต่างกัน โดยบางคนอาจหมายถึง งานที่มีความมั่นคง เช่น อาชีพข้าราชการ แต่บางคนอาจเป็นเพียงงานจ้างที่มีเข้ามาประจำแต่ทั้งนี้อาจไม่ตลอดไปก็เป็นได้

ตลาดฟอเรกซ์ เป็นตลาดที่เปิด 24 ชั่วโมง 5 วันทำการ โดยในแต่ละวันตลาดจะเปิดตามเวลาประเทศนั้น ๆ แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของราคากราฟของแต่ละคู่เงินสามารถเกิดได้ทั้งวันในการเข้าทำกำไร ดังนั้นการเลือกเวลาตามคู่เงินหรือสินค้าที่เรากำลังเทรดตามเวลาที่ตลาดสินค้านั้นเปิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ เช่น การเทรดทองคำ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งสินค้าประเภท Commodity ในตลาด Forex ซึ่งราคาทองคำจะเกี่ยวพันกับค่าเงินสกุลดอลลาร์เป็นหลัก เพราะทองคำเป็นเสมือน Safe Heaven เมื่อเศรษฐกิจย่ำแย่ ดังนั้นเมื่อเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา การให้ความสำคัญเฉพาะช่วงเวลาเปิดของตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเป็นเรื่องที่เพียงพออย่างมากแล้ว ไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าหน้าจอดูกราฟทั้งวัน

            ทั้งนี้การจะวางกลยุทธ์ได้ดีจำเป็นจะต้องมีความรู้ที่ดีเพียงพอ รู้จักวางกลยุทธ์ในการเทรด ความรู้ที่สำคัญในการ เทรดฟอเรกซ์ ได้แก่ ความรู้ทางเทคนิคอล รวมถึงพื้นฐานเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์สภาวะตลาด ซึ่งความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถหาอ่านได้ทั่วไปในเว็บไซต์ทั่วไปต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเก็งกำไรตลาดฟอเรกซ์ และการลงทุนในตลาดหุ้น รวมถึงรู้จักทำการบ้านเมื่อมีเวลาว่าง กล่าวคือรู้จักวางแผน โดยพิจารณากราฟย้อนหลังและปัจจุบันว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายอย่างไร เพื่อที่เวลาเข้าเทรดฟอเรกซ์ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์มาก รวมถึงตรวจสอบในสิ่งที่เราคาดคิด ว่าถูกต้องหรือไม่

            การแบ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญ กล่าวคือ หากนักเทรดผู้นั้น ต้องการประสบความสำเร็จในการเทรดฟอเรกซ์ จำเป็นจะต้องให้เวลาและคอยศึกษาวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้เป็นความเคยชิน ซึ่งต่อไปย่อมวิเคราะห์กราฟได้อย่างง่ายดาย เมื่อเพียงแค่เห็นกราฟราคา โดยอาจเข้ากลุ่มศึกษาวิเคราะห์ในการเทรดฟอเรกซ์ เช่น ในกรุ๊ปเฟซบุ๊ก และไลน์ เนื่องจากการรับฟังความคิดจากผู้อื่น ย่อมทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ ๆ โดยไม่จำเป็นต้องไปหาข้อมูลหรือข่าวเอง ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาการวิเคราะห์ลงได้มาก อีกทั้งการเทรดฟอเรกซ์นั้น เกี่ยวพันเรื่องจิตวิทยาการลงทุนอย่างมาก การเข้าใจความคิดผู้อื่นโดยเฉพาะนักลงทุน ย่อมทำให้ท่านอยู่ในจุดที่ได้เปรียบ เพราะสามารถคาดการณ์สถานได้ดีกว่า

            ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการ เทรดฟอเรกซ์ ควบคู่การทำงานประจำ สามารถทำได้อย่างแน่นอน เพราะการเทรดฟอเรกซ์ สามารถเข้าทำกำไรได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้ากราฟทั้งวันให้สูญเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เพียงแต่การเทรดฟอเรกซ์ให้ได้ผลดีนั้น จำเป็นจะต้องอาศัยความเอาใจใส่และแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพียงเท่านี้ก็สามารถทำงานประจำและ เทรดฟอเรกซ์ ควบคู่กันไปได้อย่างไม่เกิดปัญหา

Related posts

การซื้อขายอัจฉริยะในตลาด Forex

admin

เทคนิคการใช้ Macd ในการเทรดฟอเรกซ์

admin

Quick Look เครื่องมือการซื้อขาย Forex ที่ดีที่สุด

admin

Leave a Comment