Author : admin

36 Posts - 0 Comments
เทคนิคการ เทรดฟอเรกซ์

เทคนิคเครื่องมือที่จำเป็นในการ เทรดฟอเรกซ์ (Forex)

admin
ในการ เทรดฟอเรกซ์ เพื่อเก็งกำไรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคบางอย่างเพื่อช่วยในการวิเคราะห์กราฟฟอเรกซ์...
ความรู้เบื้องต้น

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ เทรดฟอเรกซ์ (Forex) กับการลงทุนในหุ้น (Stock)

admin
การ เทรดฟอเรกซ์ (forex) เหมือนหรือต่างกับการเทรดหุ้น (stock) ในตลาดหลักทรัพย์อย่างไร...
เทคนิคการ เทรดฟอเรกซ์

เทคนิคการ เทรดฟอเรกซ์ แบบเฮจจิ้ง (hedging)

admin
ในการ เทรดฟอเรกซ์ ความรู้ทางเทคนิคอล (technical) ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก...
ความรู้เบื้องต้น

การเทรดฟอเรกซ์ (Forex) ถูกหรือผิดกฎหมายในประเทศไทย

admin
การ เทรดฟอกเรกซ์ ถูกหรือผิดกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่ เป็นหนึ่งในคำถามหลายคำถามที่เกิดขึ้นมานาน...