เทคนิคการ เทรดฟอเรกซ์

เทคนิคเครื่องมือที่จำเป็นในการ เทรดฟอเรกซ์ (Forex)

ในการ เทรดฟอเรกซ์ เพื่อเก็งกำไรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคบางอย่างเพื่อช่วยในการวิเคราะห์กราฟฟอเรกซ์ สำหรับหลายคนที่เพิ่งเริ่มหัดเทรด อาจสับสนว่าควรใช้เครื่องมือไหนดี เนื่องจากพอเข้าในโปรแกรม MT4 หรือ MT5 แล้ว จะมีเครื่องมือต่าง ๆ ให้เลือกกดใช้มากมาย ทั้งบางครั้งเมื่อเห็นนักเทรดคนอื่นใช้เครื่องมือโดยเฉพาะพวกอินดิเคเตอร์ต่าง ๆ (Indicator) เต็มหน้าจอ ก็อาจยิ่งสับสนและกดดันตัวเองเข้าไปอีก

            ในทางปฏิบัติ เครื่องมือในการ เทรดฟอเรกซ์ แม้จะมีหลายอย่าง แต่โดยหลักแล้วสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภทหลักคือ

            1.เครื่องมือประเภท Objects คือ เครื่องมือทางเทคนิคอลแบบ Price Action หรือการกระทำของราคา เช่น เทรนด์ไลน์ Trend Line, Fibonacci Retracement เป็นต้น เครื่องมือประเภทนี้ ผู้เทรดจะต้องรู้จักวิธีการใช้ กล่าวคือตัวเครื่องมือเองจะไม่สามารถบอกข้อมูลอะไรได้ จนกว่าผู้เทรดจะนำไปใช้อย่างถูกต้อง เช่น การวัดค่าการย่อตัวของราคา โดยเครื่องมือ Fibonacci Retracement จำเป็นต้องรู้ก่อนว่าควรวางจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาตรงไหน เพื่อให้การวัดค่าถูกต้อง

            2. เครื่องมือประเภทอินดิเคเตอร์ (Indicators) คือ เครื่องมือทางเทคนิคอลประเภทหนึ่ง โดยสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 4 ลักษณะ

                        2.1 ประเภทระบุแนวโน้มเทรนด์ เช่น Moving Average จะใช้บอกเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลง

                        2.2 ประเภทระบุความแข็งแรงของเทรนด์ เช่น MACD ใช้บอกว่าราคาขณะนั้นมีความแข็งแรงหรือไม่

                        2.3 ประเภทระบุอัตราเร่งแต่ละรอบของราคา เช่น Stochastic ใช้บอกการขึ้นลงแต่ละรอบของกราฟ

                        2.4 ประเภทวัดความผันผวนของราคา (Volatility) เช่น ATR ใช้บอกราคาขณะนั้นมีแรงซื้อขายเข้ามาหรือไม่ ในการทำให้กราฟของราคาเคลื่อนที่ ค่าความผันผวนจะสูง

            แม้เครื่องมือที่ให้เลือกใช้ เทรดฟอเรกซ์ จะมีจำนวนมาก แต่ลักษณะและประเภทของเครื่องมือประเภทอินดิเคเตอร์ตามที่กล่าวในข้อ 2 มักเป็นเครื่องมือที่ซ้ำกัน เพียงแต่ละตัวอาจบอกค่าความช้าเร็วต่างกัน เพราะเครื่องมือประเภทอินดิเคเตอร์ คือ  เครื่องมือประเภทนำการเคลื่อนที่ของกราฟราคามาคำนวณ ผู้เทรดเพียงแต่เข้าใจความหมายของค่าที่แสดงออกมาได้ ก็ย่อมเพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตามเครื่องมือประเภทอินดิเคเตอร์นั้น การคำนวณเป็นการนำราคาในอดีตตามแต่ช่วงเวลาที่กำหนดมาพิจารณา ดังนั้น ผลที่แสดงออกมาจึงช้ากว่ากราฟราคาในปัจจุบัน ดังนั้นผลที่ได้จึงเป็นผลในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันหรืออนาคต เพียงแต่แสดงถึงสภาวะตลาดที่ผ่านมา ต่างจากการใช้เครื่องมือประเภท Object เมื่อผู้เทรดใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง ก็ย่อมพิจาณาจากราคาปัจจุบันเป็นหลัก เช่น กราฟราคายังคงอยู่ในแนวเทรนด์ไลน์ เป็นต้น

            หากจะให้หยิบยกเครื่องมือสำคัญที่นิยมใช้จริง อาจใช้เพียง 2-3 ตัว ในส่วนนี้ขอนำเสนอในภาพนี้คือ

1.เทรนด์ไลน์ (Trend Line) เพื่อวัดว่าราคาเป็นขาขึ้นหรือขาลง และราคายังคงวิ่งอยู่ในแนวเทรนด์ หรือพยายามทะลุเทรนด์

2.ฟิโบนัชชี รีเทรซเม้นท์ (Fibonacci Retracement) เพื่อวัดแนวพักฐานของกราฟราคา รวมถึงหาเป้าหมายของกราฟราคาที่จะไปต่อ ซึ่งหากใช้ควบคู่กับเทรนด์ไลน์ย่อมทำให้เห็นภาพง่ายขึ้น

3. MACD คือ เครื่องมือวัดความแข็งแรงของเทรนด์ ใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มเทรนด์ เช่น หากเมื่อวางเส้นแนวเทรนด์ไลน์แล้ว เห็นราคาเป็นเป็นฝั่งขาขึ้น MACD ก็ควรอยู่ในแนวบวก ก่อคลื่นเหนือเลขศูนย์ด้วยเช่นเดียวกัน

ท้ายสุดในการใช้เครื่องมือทางเทคนิคอลนั้น มิได้มีสูตรสำเร็จตายตัว คงขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ใช้แต่ละคนด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คงเป็นตัวผู้ เทรดฟอเรกซ์ เองในการวิเคราะห์กราฟ ตลอดจนการบริหารพอร์ต (Money Management) ให้สามารถคงอยู่และทำกำไรต่อไปได้

Related posts

รูปแบบกราฟทางเทคนิคที่สำคัญในการ เทรดฟอเรกซ์ (Forex)

admin

แชร์เทคนิคการทำงานประจำควบคู่การ เทรดฟอเรกซ์

admin

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

admin

Leave a Comment