ความรู้เบื้องต้น

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ เทรดฟอเรกซ์ (Forex) กับการลงทุนในหุ้น (Stock)

การ เทรดฟอเรกซ์ (forex) เหมือนหรือต่างกับการเทรดหุ้น (stock) ในตลาดหลักทรัพย์อย่างไร เชื่อว่าหลายคนคงเคยตั้งคำถามนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่ในวงการเทรดฟอเรกซ์หรือไม่ก็ตาม เบื้องต้นคงต้องกล่าวว่าการเทรดฟอเรกซ์มีทั้งส่วนเหมือนและส่วนต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการเทรดหุ้น เพื่อความความเข้าใจโดยง่ายขอแยกเป็นรายข้อดังนี้

                ข้อเหมือน

  1. การ เทรดฟอเรกซ์ และการเทรดหุ้น ต่างใช้ความรู้พื้นฐานเทคนิคอลแบบเดียวกัน อันที่จริงความรู้ทางเทคนิคอลเกิดขึ้นเพื่อใช้ในตลาดหุ้นเป็นหลัก แต่สามารถนำมาปรับใช้ในตลาดฟอเรกซ์ได้ เพราะแนวความคิดเรื่องการเคลื่อนที่ของราคาเหมือนกัน
  2. หากจุดมุ่งหมายสูงสุดของผู้เทรดคือ กำไร ทั้งตลาดหุ้นและตลาดฟอเรกซ์สามารถทำได้เหมือนกัน
  3. ทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดฟอเรกซ์ ต่างมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเหมือนกัน เพียงแต่เนื่องจากการเคลื่อนที่ในตลาดฟอเรกซ์มีความผันผวนมากกว่าในตลาดหุ้น โอกาสขาดทุนย่อมสูงกว่าขณะเดียวกันก็ย่อมมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าด้วย

ข้อต่าง

  1. การ เทรดฟอเรกซ์ เป็นการเก็งกำไร ส่วนการเทรดหุ้นเป็นการลงทุน กล่าวคือ การเทรดหุ้น เมื่อได้มีการซื้อหุ้นตัวนั้นมาแล้ว ย่อมเสมือนผู้ซื้อเป็นหุ้นส่วนในบริษัทนั้น เงินทุนจากการซื้อหุ้น บริษัทนั้นย่อมนำไปลงทุนในกิจการให้ขยายต่อไปได้ อีกทั้งหุ้นนั้นเมื่อผู้ซื้อถือครองจนถึงเวลาจ่ายปันผล ย่อมได้เงินปันผล แสดงว่าการเทรดหุ้น ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วขายออกทำกำไรอย่างเดียว หากหุ้นนั้นมีพื้นฐานที่ดี ย่อมถือครองต่อไปได้เพื่อเงินปันผลรายปี ส่วนฟอเรกซ์นั้นไม่ว่าถือครองจำนวนมากน้อยเพียงใดก็ไม่มีสิทธิ์ใด ๆ กับสกุลเงินนั้น ๆ อีกทั้งหากถือครองอาจนำมาซึ่งการขาดทุนได้เพราะความผันผวนของราคา
  2. การเทรดหุ้นผู้เทรดไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคอลมากเท่ากับนัก เทรดฟอเรกซ์ เพราะการเทรดหุ้นเสมือนหนึ่งผู้ซื้อเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้น ดังนั้นเมื่อผู้เทรดหุ้น เห็นว่าพื้นฐานของบริษัทนั้นมีความมั่นคง นักเทรดหุ้นสายเน้นคุณค่า (value investment) ย่อมถือครองหุ้นนั้นต่อไปได้ ส่วนในตลาดฟอเรกซ์มิใช่การลงทุนเช่นนั้นแต่อย่างใด การเคลื่อนที่ราคากราฟมาจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่อาจพิจารณาพื้นฐานใดพื้นฐานหนึ่งได้แต่เพียงอย่างเดียว
  3. การ เทรดฟอเรกซ์ สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงของราคากราฟ และสามารถทำกำไรได้ตลอด24ชั่วโมงในช่วงเวลาตลาดเปิด แต่การเทรดหุ้นสามารถทำกำไรได้เฉพาะการเข้าซื้อช่วงขาขึ้นของราคากราฟและทำกำไรได้เฉพาะตลาดเวลาหุ้นในเวลาประเทศนั้นเปิด ประมาณวันละ 4-5 ชั่วโมง เปิด 5ใน 7 วัน เช่น ในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แบ่งเวลาการเปิดเป็น 2 ช่วง เช้า 10:00-12:30 น. ช่วงบ่าย 14:30 – 16.40 น.  เห็นได้ว่าช่วงเวลาซื้อขาย โอกาสเข้าทำกำไรน้อยกว่ากันมาก
  4. การเก็งกำไรในตลาดฟอเรกซ์ใช้ระบบเลเวอเรจ (leverage) นั้นหมายความว่าไม่จำต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อเข้าเทรด เช่น เลเวอเรจ 1:100 เท่ากับ เงิน 1ดอลลาร์ แทนเงินอัตรา 100 ดอลลาร์ ขณะเดียวกันการได้กำไรและขาดทุนจึงรวดเร็วเช่นเดียวกัน ส่วนหุ้นนั้นเสมือนการซื้อสินทรัพย์นั้นจริง ๆ จึงใช้เงินจำนวนมากกว่า
  5. ความผันผวนในตลาดฟอเรกซ์มีมากกว่าในตลาดหุ้นอย่างมาก โดยยากจะควบคุม กล่าวคือในตลาดหุ้นหากมีการขายมากเกินพิกัดจนราคาหุ้นร่วงอย่างมาก ในตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการขายนั้น (circuit breaker) นั้นชั่วคราว แต่ในตลาดฟอเรกซ์ไม่มี ราคาสามารถร่วงจนกว่าจะหยุดเอง เพราะนั้นหมายถึงโอกาสทำกำไรเช่นเดียวกัน ตามที่กล่าวในข้อ 3

จากที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น อันแสดงให้เห็นความเหมือนและความต่างในการเทรดหุ้นและ เทรดฟอเรกซ์ โดยพิจารณาลักษณะของตลาดเป็นสำคัญ ซึ่งนักเทรดไม่ว่าจะเทรดในตลาดก็ตามจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องการเทรดการลงทุนเหมือนกัน

Related posts

คำแนะนำของคุณสู่การซื้อขาย Forex ที่ประสบความสำเร็จ

admin

ปรัชญาการซื้อขาย FOREX ของคุณ

admin

ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

admin

Leave a Comment